HanaFund

حنا انجمن حامیان نوآوری آموزشی

درباره ی صندوق

امروز، نظام تعلیم و تربیت به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت جامعه با چالش‌های متفاوتی روبه‌روست. بخشی از این چالش‌ها به امکانات و زیرساخت‌های سخت‌افزاری مربوط می‌شوند، بخشی به نیروی انسانی، و بخشی دیگر به طراحی‌های نرم‌افزاری، فکرافزاری و راهبردی. برطرف کردن نیازمندی‌های سخت‌افزاری به‌تنهایی نمی‌تواند خروجی نظام آموزشی را به وضعیت مطلوب برساند. انجمن حامیان نوآوری آموزشی در صدد است با حمایت از نوآوری‌های آموزشی زمینه‌ای موثر برای تعالی نظام تعلیم و تربیت ایجاد نماید

خبرنامه

چه کسانی می توانند حامی نوآوری آموزشی باشند؟

چه کسانی می توانند حامی نوآوری آموزشی باشند؟

حمایت از انجمن به دو صورت قابل انجام است:
۱- حمایت بدون عضویت – در این روش هر شخص یا مجموعه‌ای می‌تواند در هر زمانی به میزان دل‌خواه از انجمن حمایت نماید.
۲- عضویت در انجمن – انجمن برای افزایش سطح مشارکت میان افراد دغدغه‌مند و همچنین آحاد جامعه، عضو «افتخاری» حقوقی و حقیقی می‌پذیرد. عضویت اعضا به صورت سالانه، چندساله یا دائم (به واسطه وقف اموال؛ اعم از منقول و غیرمنقول) تعریف می‌شود.
همه افراد حقیقی و حقوقی می توانند ضمن پذیرفتن شرایط مشارکت در تأمین هزینه‌ها، در حمایت از نوآوری‌های آموزشی سهیم باشند.

آیا انجمن حامیان نوآوری آموزشی قصد ساخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزشی را دارد؟

انجمن حامیان نوآوری آموزشی، با ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه نیکوکاران در عرصه مدرسه‌سازی، به‌ثمر رسیدن به تلاش‌ها را بدون پشتیبانی از نوآوری‌ها در سطح فکرافزاری و نرم‌افزاری ممکن نمی‌داند. لذا تمرکز اعضای انجمن بر حمایت از لایه‌های نرم‌تر نظام تعلیم و تربیت قرار می‌گیرد. هرچند فعالیت‌های نرم و سخت می‌توانند به‌موازات هم پیش روند، باید توجه داشت که حجم هزینه‌های مورد نیاز برای حمایت از فعالیت‌های نرم به مراتب کم‌تر از هزینه‌های فعالیت‌های سخت‌افزاری می‌باشد.

معرفی انجمن حامیان نوآوری آموزشی

انجمن حامیان نوآوری آموزشی مجموعه‌ای مردم نهاد و متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی شامل افراد، مؤسسات، نهادها، مدارس و شرکت‌هایی است که اهمیت پرداختن به امور نرم‌افزاری، فکرافزاری و راهبردی را در جهت تحول در حوزه تعلیم و تربیت را مدنظر دارند و حاضرند با تمام توان برای تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور وارد میدان شوند و نامی نیک از خود بر جای گذارند.
سازوکار اصلی الگوی انجمن تامین مالی جمعی بر مبنای دریافت تعهدات کوچک و مستمر از داوطلبان و تجمیع و مدیریت این کمک‌ها بنا شده است. انجمن حامیان نوآوری آموزشی تحت راهبری موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان فعالیت می‌کند.

معرفی برهان

انجمن حامیان نوآوری آموزشی مجموعه‌ای مردم نهاد و متشکل از اعضای حقیقی و حقوقی شامل افراد، مؤسسات، نهادها، مدارس و شرکت‌هایی است که اهمیت پرداختن به امور نرم‌افزاری، فکرافزاری و راهبردی را در جهت تحول در حوزه تعلیم و تربیت را مدنظر دارند و حاضرند با تمام توان برای تعالی نظام تعلیم و تربیت کشور وارد میدان شوند و نامی نیک از خود بر جای گذارند.
سازوکار اصلی الگوی انجمن تامین مالی جمعی بر مبنای دریافت تعهدات کوچک و مستمر از داوطلبان و تجمیع و مدیریت این کمک‌ها بنا شده است.

به روز باشید